Jaarverslagen

Wil je meer weten over wat we voor jou kunnen doen of wil je direct met een van onze coaches uit jouw regio spreken? Wij zijn er voor jou!

Contact

Jaarverslagen RBL Zeeland

Het college van Burgemeester en Wethouders van een gemeente moet volgens artikel 25 van de Leerplichtwet elk jaar verslag uitbrengen aan de raad over het in het laatst afgesloten school- of cursusjaar gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Dat gebeurt in de vorm van een jaarverslag.

Niet alleen de aantallen uit de jaarlijkse opgave volgens artikel 25, ook de duiding van die cijfers dragen bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Door in het jaarverslag de data te duiden kunnen de doelen voor het volgend jaar gesteld worden.

Hieronder vind je in PDF de jaarverslagen van de regio's Walcheren, Oosterschelde en Zeeuws Vlaanderen.

Op dit moment zijn de jaarverslagen 22/23 nog in voorbereiding.