Wil je meer weten over wat we voor jou kunnen doen of wil je direct met een van onze coaches uit jouw regio spreken? Wij zijn er voor jou!

Contact

Als school speelt u een belangrijke rol in het bevorderen van aanwezigheid van leerlingen. Bijvoorbeeld door passend onderwijs en een veilig schoolklimaat te bieden waarin iedere leerling gezien wordt. En waarin iedere leerling gemist wordt vanaf het eerste uur dat hij of zij er niet is. Achter verzuim of regelmatig te laat komen, kan diverse problematiek schuilgaan.
 

Professionals kunnen voor informatie en advies over leerrecht, extra verlof, vrijstellingen, aanwezigheid op school en kwalificatieplicht bij ons terecht.

 

RBL Zeeland staat met scholen voor het recht op onderwijs en ontwikkeling van alle leerlingen. Samen werken we aan het bevorderen van aanwezigheid en het voorkomen van verzuim en uitval.
 

Samenwerking

De samenwerking tussen het RBL en de Zeeuwse scholen is intensief. Elke school heeft een vaste contactpersoon, ongeacht in welke gemeente een jongere woont. Tijdens spreekuren op de scholen voor voortgezet onderwijs (vo) zien de consulenten leerrecht de leerlingen die verzuimen of om wie de school zich zorgen maakt. Wat heeft de leerling nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?

 

Het recht op onderwijs en ontwikkeling staat in alle gesprekken centraal.

 

De consulent leerrecht sluit aan bij het zorg- en afstemmingsoverleg (zat) in het vo en maakt deel uit van de zorgstructuur in het mbo. De consulent leerrecht heeft in de samenwerking een neutrale rol en denkt in mogelijkheden in plaats van in problemen. Hij of zij heeft een groot netwerk en de lijnen met zorgpartijen in de regio zijn kort.
 

Verzuim

Het liefst komt het RBL al in beeld bij beginnend verzuim of zodra de school zich zorgen maakt. De ervaring leert dat een interventie van de consulent leerrecht in een vroeg stadium zeer effectief is. Wat is er nodig om het verzuim te stoppen? Wat wil de leerling en wat kan de school? De consulent leerrecht denkt mee en biedt een luisterend oor. Als school kunt u direct contact opnemen met het RBL en tevens een melding doen in het Verzuimloket onder de noemer Overig verzuim of Signaalverzuim.

 

Jonger dan 18     Van 18 tot 23 jaar