Je bent hier: Home >> Scholen >> Schorsen

Schorsen

Schorsing

Het bestuur van de school is bevoegd om leerlingen toe te laten, te schorsen en te verwijderen. Een schorsing duurt maximaal vijf schooldagen. De leerling moet daarna weer toegelaten worden op school, tenzij er schriftelijk een onderbouwing wordt gegeven voor verlenging. De directeur informeert de leerling en de ouders schriftelijk over:

  • de reden en duur van de schorsing,
  • de mogelijkheid van bezwaar en
  • de manier waarop dit bezwaar moet worden ingediend.

Bij een schorsing van meer dan één dag is de directeur verplicht ook de inspectie van het onderwijs op de hoogte te stellen. Bovendien moet de RBL-consulent/leerplichtambtenaar worden geïnformeerd.