Je bent hier: Home >> RBL >> Vestigingen >> RBL Zeeuws-Vlaanderen >> Jongerenloket

Jongerenloket


Het jongerenloket is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst, het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen (WSP) en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (leerplicht en RMC) waarbinnen de gezamenlijke inspanningen  gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid.  Het jongerenloket doet dit onder andere door te bemiddelen, begeleiden en coachen van jongeren (16 tot 27 jaar) die geen startkwalificatie hebben behaalt.

We bemiddelen richting BBL banen en reguliere banen voor jongeren met of zonder startkwalificatie. Tevens kunnen wij voor jongeren die een keuzeprobleem hebben een beroeps en/of een capaciteitentest inzetten.  Daarnaast geven wij ook (klassikaal) voorlichting op VMBO/MBO scholen. Het opzetten van een scholingstraject in samenwerking met bedrijven behoort ook tot de mogelijkheden.


Het jongerenloket streeft er naar om deze groep jongeren alsnog een starkwalificatie  te laten behalen (minimaal MBO niveau 2). Dit doen we in samenspraak met de jongere en de school en kan in een voltijdsopleiding (BOL) of in de combinatie werken en leren (BBL). Er zal dan ook gekeken worden naar een richting waar de meeste vraag zit voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Voor de regio Zeeuws- Vlaanderen is dit veelal richting  techniek, logistiek, horeca of zorg. De jongeren waarvoor het behalen van een startkwalificatie niet haalbaar is (bijv. jongeren van de praktijkscholen), krijgen ondersteuning en begeleiding in het zoeken van passend werk. Voor meer informatie over het jongerenloket kijk op de site van WerkServicePunt Zeeuws- Vlaanderen.