Je bent hier: Home >> RBL >> Over het RBL

Over het RBL

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken

Bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) komen de verzuimmeldingen van de scholen binnen en vragen van leerlingen en ouders/verzorgers, van de gemeenten en de hulpverleningspartners. Als de vraag een jongere onder de 18 jaar betreft, gaat deze naar een RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Als het gaat om iemand van 18 jaar of ouder gaat een trajectbegeleider van het RBL ermee aan de slag.

De taken van het RBL zijn:

1. Registratie

  • van leerplichtige jongeren
  • van voortijdig schoolverlaters
  • van jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie

2. Controle

  • of iedere leerplichtige op een school is ingeschreven
  • op schoolverzuim
  • of scholen hun wettelijke plichten bij verzuim nakomen

3. Handhaven
Als een leerling (bij herhaling) zonder toestemming wegblijft van school, stelt de RBL-consulent/leerplichtambtenaar een onderzoek in. In het uiterste geval maakt de RBL-consulent/leerplichtambtenaar proces-verbaal op.

4. Preventie
Preventieve maatregelen ter voorkomen van verzuim en schooluitval.

5. Voorlichting
Informatie geven aan ouders, leerlingen en scholen.