Je bent hier: Home >> Ouders >> Regels verzuim

Regels verzuim

Regels voor verzuim

Volgens de Leerplichtwet zijn er 3 vormen van verzuim:

  • Absoluut verzuim
  • Relatief verzuim
  • Luxeverzuim

Absoluut verzuim

Is uw kind leerplichtig, maar niet ingeschreven bij een school, dan heet dit 'absoluut verzuim'. Wanneer uw kind voor korte of langere tijd niet ingeschreven staat bij een school is dat strafbaar. Ouders of verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind ingeschreven staat bij een school.

Relatief verzuim

Staat uw kind wel ingeschreven bij een school maar gaat hij of zij regelmatig niet naar school, dan heet dat 'relatief verzuim'. De RBL-consulent/leerplichtambtenaar kan u en uw kind (als uw kind ouder is dan 12 jaar) aanspreken op dit verzuim.

Er zijn 3 soorten relatief verzuim:

1. Geoorloofd verzuim
Als uw kind een geldige reden heeft om niet naar school te gaan heet dat 'geoorloofd verzuim'. Een geldige reden is bijvoorbeeld verlof voor een bruiloft, begrafenis of jubileum. Kunt u door uw werk niet in de schoolvakantie op vakantie dan kunt u vakantieverlof krijgen. U moet dit verlof wel schriftelijk aanvragen bij de directie van de school. De directie toetst uw aanvraag aan de regels van de Leerplichtwet.

2. Ziekteverzuim
Als uw kind ziek is en u heeft hem of haar ziek gemeld, heet dit ziekteverzuim. Ziekteverzuim is een vorm van geoorloofd verzuim. Als de school denkt dat er iets anders aan de hand is, kan de school contact opnemen met de jeugdarts of de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Ook als door het ziekteverzuim de schoolloopbaan van uw kind in gevaar kan komen neemt de school contact op met de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Samen wordt dan gezocht naar een oplossing. In Zeeuws-Vlaanderen kan bij veelvuldig ziekteverzuim de Jeugdverpleegkundige ingeschakeld worden binnen de scholen voor Voortgezet Onderwijs.

3. Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden van school wegblijft, heet dat 'ongeoorloofd verzuim'. Voorbeelden zijn: regelmatig te laat komen, spijbelen of onder schooltijd op vakantie gaan. Dit laatste noemen we ook wel 'luxeverzuim'. Scholen melden dit verzuim aan de RBL-consulent/leerplichtambtenaar.