Je bent hier: Home >> Ouders >> RBL helpt

RBL helpt

RBL helpt

Gelukkig hebben scholen bijna altijd een goede relatie met de ouders en de leerlingen zodat eventuele problemen onderling goed opgelost worden. Een enkele keer lukt dit niet. Als door die problemen het naar school gaan van het kind of de jongere in gevaar komt kan om hulp worden gevraagd aan de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Doordat deze onafhankelijk is, bekend is met alle scholen en het belangrijk vindt dat alle kinderen naar school gaan, kan hij raad geven en heeft hij een goede positie om te bemiddelen.

Bij het op school aanvragen van extra verlof, bijvoorbeeld voor vakantie, moet de directeur vaak een negatief besluit nemen. Wanneer het niet duidelijk is waarom een bepaald besluit is genomen kunt u het RBL bellen. Ook de directeur belt regelmatig met de RBL-consulent/leerplichtambtenaar om tot een goede beslissing te komen.