Je bent hier: Home >> Ouders >> Leerplicht

Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig

De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar school. Vanaf het vijfde jaar moet uw kind naar school. Volgens de Leerplichtwet moet een kind op een school zijn ingeschreven op de eerste dag van de maand die volgt op de vijfde verjaardag.

Als ouder bent u ervoor verantwoordelijk om uw kind in te schrijven op een school. Vanuit die verantwoordelijkheid moet u ervoor zorgen dat uw kind de school ook daadwerkelijk bezoekt. Dat betekent dat het kind op tijd moet komen en alle lessen moet volgen.

Vrijstelling

Helaas zijn er kinderen die niet naar school kunnen omdat ze dit lichamelijke of geestelijk niet aankunnen. Het kan ook zijn dat uw kind naar een school in het buitenland gaat of dat er (andere) gewichtige redenen zijn waarom uw kind niet naar school kan gaan. Bij het RBL kunt u voor uw kind vrijstelling van onderwijs aanvragen. Natuurlijk zijn hieraan een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet uw aanvraag een toelichting van een deskundige bevatten. Vraag vooraf meer informatie op bij het RBL.

Naar school in het buitenland

Als uw kind in het buitenland naar school gaat, moet u een beroep doen op vrijstelling van de Nederlandse leerplichtwet. U moet dan een bewijs inleveren dat uw kind ingeschreven staat en die school regelmatig bezoekt. Als uw kind langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft om daar naar een school te gaan, bent u verplicht uw kind uit te schrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie.