Je bent hier: Home >> Scholen

Scholen

Het RBL werkt nauw samen met de scholen in Zeeland. De scholen doen er alles aan om te zorgen voor goed onderwijs en proberen bovendien een veilige en prettige leefomgeving te bieden. Zij spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van de doorstroom van en naar de verschillende onderwijstypen en het ondersteunen van leerlingen bij de kwalificatieplicht. In het basisonderwijs krijgen kinderen en hun ouders advies over welk niveau van voortgezet onderwijs mogelijk is. In het voortgezet onderwijs worden leerlingen begeleid bij de profielkeuze en de doorstroom naar een vervolgopleiding. Scholen hebben als belangrijke taken het tijdig sigaleren van verzuim en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.