Je bent hier: Home >> Scholen

Scholen

Het RBL werkt nauw samen met de scholen in Zeeland. De scholen doen er alles aan om te zorgen voor goed onderwijs en proberen bovendien een veilige en prettige leefomgeving te bieden. Zij spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van de doorstroom van en naar de verschillende onderwijstypen en het ondersteunen van leerlingen bij de kwalificatieplicht. In het basisonderwijs krijgen kinderen en hun ouders advies over welk niveau van voortgezet onderwijs mogelijk is. In het voortgezet onderwijs worden leerlingen begeleid bij de profielkeuze en de doorstroom naar een vervolgopleiding. Scholen hebben als belangrijke taken het tijdig sigaleren van verzuim en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Met betrekking tot het Coronavirus:

Vanwege het coronavirus zijn scholen gesloten en wordt er afstandsonderwijs aangeboden. Het is belangrijk dat jongeren het aangeboden onderwijs ook kunnen volgen, hiervoor ligt de primaire verantwoordelijkheid bij school. Wanneer het school niet lukt een jongere in beeld te krijgen en/of contact te krijgen met ouders kan RBL benaderd worden voor advies. Ook als leerlingen en/of ouders geen contact krijgen met school kan RBL een rol spelen. Mocht de vaste RBL-consulent niet bereikbaar zijn, stuur dan een mail naar het algemene mailadres van het betreffende RBL.


Om onze werkprocessen goed te stroomlijnen en ook goed in beeld te houden kan de jongere gemeld worden in het verzuimloket van DUO. Gebruik hiervoor de verzuimsoort Overig verzuim. Bij het juiste RBL komt dan de melding binnen en kunnen wij een werkproces opstarten. Dit verzekerd ons een juiste verstrekking van persoonsgegevens en gegevens zoals adres, woonplaats en relationele banden zoals ouders en verzorgers. Verder geeft het de school de mogelijkheid aanvullende informatie te delen welke relevant is. Daarna zal de RBL-consulent, indien nog nodig, contact opnemen met de contactpersoon van de melding en contact opnemen met de jongere en/of de ouders.