Welkom bij Leren in Zeeland

Welkom op de website van de drie Regionale Bureaus voor Leerlingzaken in Zeeland: RBL Oosterschelderegio, RBL Walcheren en RBL Zeeuws-Vlaanderen. 

Het RBL ziet toe op de naleving van de leerplichtwet voor jongeren tot 18 jaar en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten voor jongeren tot 23 jaar. RBL helpt jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière belemmeren. We stimuleren jongeren een startkwalificatie te halen en bieden begeleiding en advies. De regio Zeeuws Vlaanderen verzorgt tevens voor de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst het leerlingenvervoer.


Met betrekking tot het Coronavirus:

Vanwege het coronavirus zijn scholen deels open en wordt er ook afstandsonderwijs aangeboden. Het is belangrijk dat jongeren het aangeboden onderwijs ook kunnen volgen, hiervoor ligt de primaire verantwoordelijkheid bij school. Onderwijs op afstand valt sinds het nieuwe schooljaar ook onder de aanwezigheidsplicht. Wanneer het school niet lukt een jongere in beeld te krijgen en/of contact te krijgen met ouders en/of de jongere neemt geen deel aan het afstandsonderwijs, dan wordt een melding gedaan bij het RBL. Ook als leerlingen en/of ouders geen contact krijgen met school kan RBL een rol spelen. Mocht de vaste RBL-consulent niet bereikbaar zijn, stuur dan een mail naar het algemene mailadres van het betreffende RBL.

 

 

Het RBL is er voor jou! Samen met je coach bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.
Wij helpen u graag! Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.
Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.

Laatste nieuws

Vestiging:
RBL Oosterschelderegio
02-06-2020  Helaas hebben we allemaal te maken met de gevolgen van het coronavirus. We kunnen ons voorstellen...
Vestiging:
RBL Walcheren
30-03-2020 Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Met ingang van 16 maart 2020 zijn alle scholen...
Vestiging:
RBL Walcheren
13-03-2020 Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus...