Je bent hier: Home >> Scholen >> Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

Verzuimkaart

Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. Het voorkomen van verzuim is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, ouders/verzorgers en het RBL. De verzuimkaart leerplichtige leerlingen is een hulpmiddel om afwezigheid te registreren en zo snel mogelijk te reageren op het gedrag van de leerling. Het doel van de verzuimkaart is om in nauwe samenwerking en met een eenduidige werkwijze het verzuim in beeld te krijgen, te voorkomen en te bestrijden.

Verzuimkaart Voortgezet Onderwijs

Verzuimkaart PO Walcheren