Je bent hier: Home >> Scholen >> Mutaties

Mutaties

Inschrijving en wijziging

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtige kind wordt ingeschreven en de lessen volgens het rooster volgt. Inschrijvingen en wijzigingen daarin moet een school melden aan het RBL.

Mag de school een leerling weigeren?

De directeur mag weigeren een leerling in te schrijven wanneer daar een gegronde reden voor is. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat er al een verwijzing naar een (andere) vorm van speciaal onderwijs voor de leerling is afgegeven.

Wanneer mag een leerling worden uitgeschreven?

De schooldirecteur kan pas een leerling uitschrijven als een andere school de leerling heeft ingeschreven. Meestal wordt dit telefonisch kortgesloten. De leerling kan ook worden uitgeschreven zodra vrijstelling van de inschrijvingsplicht is afgegeven of als de leerling niet meer leerplichtig is.
Het niet verschijnen, verzuim of onvoldoende vorderingen van de leerling zijn geen redenen voor uitschrijving. In dergelijke gevallen moet contact worden opgenomen met het RBL.

Uitschrijving geldt niet bij ziekte

Bij langdurige ziekte kan de school vervangend onderwijs aanbieden, bijvoorbeeld in samenwerking met het RPCZ. Het RPCZ beschikt over een netwerk voor onderwijs aan zieke kinderen.

Inspanningsverplichting

De school heeft een inspanningsverplichting om een andere school te zoeken als een kind niet op de betreffende school kan blijven. Een basisschool moet aantoonbaar acht weken zoeken naar een passende school voor de leerling. Een school voor voortgezet onderwijs mag niet verwijderen en moet een andere school bereid zien te vinden om de leerling aan te nemen. Een MBO school (bijv. een ROC) moet voor leerplichtige leerlingen aantoonbaar de juiste inspanningen hebben gedaan, maar als dit niet heeft geleid tot een nieuwe inschrijving , kan er uitgeschreven worden. De school moet een degelijk dossier kunnen aanleveren van de ondernomen acties. Als ouders het niet eens zijn met de uitschrijving van hun kind, kunnen zij in bezwaar, en later in beroep gaan. Uiteindelijk bepaalt de rechter dan of school voldoende inspanning heeft gepleegd. 

Het RBL kan in dit proces waar nodig ondersteunen en begeleiden. De verantwoordelijkheid blijft bij de school en de ouders.