Je bent hier: Home >> RBL >> Vestigingen >> RBL Zeeuws-Vlaanderen >> Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

In principe gaan leerlingen op eigen gelegenheid naar school. Maar als de school te ver van huis ligt of als de leerling (door ziekte, handicap of gedragsproblemen) niet zelf naar school kan gaan, kunnen zij in aanmerking komen voor leerlingenvervoer of krijgen de ouders mogelijk een vergoeding van de reiskosten van en naar school. Het RBL verzorgt de aanvragen voor het leerlingenvervoer voor de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis. De aanvragen worden getoetst aan de hand van de Verordening Leerlingenvervoer 2022. Om een aanvraag leerlingenvervoer te doen klik hier

De regels

 • De gemeenten hanteren voor leerlingenvervoer over het algemeen een leeftijdgrens van 9 jaar. Tot die grens hebben kinderen in elk geval recht op openbaar vervoer met begeleiding (met in achtneming van de kilometergrens).
 • Vanaf 9 jaar worden kinderen geacht zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer of per fiets.
 • Vanaf 9 jaar wordt in principe ook geen aangepast vervoer met busjes of taxi’s meer ingezet.
 • Wanneer een leerling door haar of zijn beperking, niet in staat is zelfstandig te reizen, mag de gemeente deze leeftijdgrens vanaf 9 jaar niet hanteren. Het vervoer is dan niet passend voor die leerling.
 • Er moet steeds rekening gehouden worden met de specifieke behoeften van het kind, zoals bijvoorbeeld een handicap.

Het aanvragen

Voordat ouders/verzorgers leerlingenvervoer aanvragen, is het belangrijk dat alle voorwaarden en mogelijkheden goed begrepen worden.
Belangrijke zaken:
 • Het aanvraagformulier moet voor 1 juni ingediend zijn.
 • Tijdig aanvragen betekent dat de vergoeding op tijd uitbetaald wordt en dat het kind vanaf de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar mee kan reizen als het om aangepast vervoer gaat.
 • Het RBL beoordeelt de aanvraag volgens de gemeentelijke verordening.
 • Als de aanvraag inderdaad voor 1 juni is ingediend, dan krijgen de ouders/verzorgers voor 1 augustus een brief waarin staat of de vergoeding voor leerlin­genvervoer verstrekt wordt.
 • In deze brief (de beschikking) staat ook hoe ouders/verzorgers bezwaar kunnen maken tegen de beslissing.
 • Als ouders/verzorgers te laat zijn met het aanvragen van leerlingenvervoer, lopen ze daarmee het risico dat ze zelf maatregelen moet nemen om hun kind op school te krijgen totdat de aan­vraag alsnog verwerkt is.

De organisatie van het leerlingenvervoer

Het taxivervoer wordt geregeld door het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen. Dit samenwerkingsverband is opgericht door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Door middel van een Europese aanbesteding is het leerlingenvervoer aanbesteed aan Citax Tiel B.V. De leerlingen worden vanuit hun woonadres vervoerd naar school op collectieve basis. Het RBL levert aan het begin van het schooljaar een overzicht van leerlingen aan die met een taxi vervoerd moeten worden naar school. Het samenwerkingsverband stuurt deze lijst door naar het taxibedrijf. Het taxibedrijf maakt de routes en regelt dit vervoer.