Je bent hier: Home >> RBL >> Over het RBL >> RBL-consulent / de leerplichtambtenaar

RBL-consulent / de leerplichtambtenaar

Wat doen RBL-consulent/leerplichtambtenaar?

Het doel van de leerplichtambtenaren is dat alle kinderen/jongeren naar school gaan. De leerplichtambtenaren letten erop dat iedereen zich aan de Leerplichtwet houdt. Het moet voor alle ouders, verzorgers, leerlingen en scholen duidelijk zijn: kinderen horen tijdens lesuren op school te zijn. Als iemand de Leerplichtwet overtreedt zet de RBL-consulent/leerplichtambtenaar zich in voor het aanpakken van de oorzaak van het schoolverzuim. Soms is een gesprek met de leerling, de ouders/verzorgers en de school voldoende om tot een oplossing te komen. Soms wordt een passende straf opgelegd zoals een doorverwijzing naar Bureau Halt. Alleen als er echt geen andere oplossing meer lijkt te zijn kan de RBL-consulent/leerplichtambtenaar beslissen een proces-verbaal op te maken en dat naar de Officier van Justitie sturen.

Maatschappelijke zorg

Leerplichtambtenaren besteden veel tijd aan maatschappelijke zorg. Wanneer een leerling erg vaak niet op school is kan er iets aan de hand zijn, bijvoorbeeld met de leerling zelf of met zijn ouders, verzorgers of voogden. De RBL-consulent/leerplichtambtenaar zoekt uit waarom de leerling zo vaak niet op school is en werkt mee aan een oplossing. Als het nodig is verwijst de RBL-consulent/leerplichtambtenaar de leerling door naar andere instanties.

Wacht niet met het vragen van hulp!

Meestal neemt de school contact op met de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Maar ouders, verzorgers, voogden en leerlingen kunnen zelf ook contact opnemen met de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Denkt u dat een kind te vaak verzuimt, of zijn er problemen thuis? Met goede hulp kunnen veel problemen worden opgelost. Hoe eerder u het RBL benadert, hoe sneller problemen kunnen worden aangepakt. Aarzel dus niet om contact op te nemen met het RBL.

Als het echt nodig is

De leerplichtambtenaren mogen proces verbaal opmaken tegen ouders, verzorgers, voogden en leerlingen vanaf 12 jaar als zij zich niet houden aan de Leerplichtwet. Dit proces verbaal wordt naar Bureau Halt of naar de Officier van Justitie gestuurd. In dit tweede geval beslist de Officier of er een schikkingsvoorstel komt of hij laat de zaak voorkomen bij de rechtbank zodat de rechter beslist wat er gaat gebeuren.

Meer informatie over Bureau Halt vindt u op de website www.halt.nl.