Je bent hier: Home >> Actueel

Actueel

Algemeen
11-03-2015 Op 4 maart sprak de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van het kabinet om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het stelsel van passend onderwijs. De focus lag hierbij vooral op de gevolgen van dit wetsvoorstel voor het praktijkonderwijs. Met...
Algemeen
12-02-2015 Scalda wederom succesvol in de “aanval op de uitval” Medewerkers van Scalda ontvingen deze week een digitale “felicitatiekaart” van Minister Jet Bussemaker. Bussemaker spreekt daarin haar waardering uit voor alle mensen in het onderwijsveld die een bijdrage hebben geleverd aan het...
Algemeen
09-02-2015 Het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat, is vorig schooljaar met 1.970 afgenomen.  Een jaar eerder daalde het aantal jongeren dat in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voortijdig van school ging nog met 8.300. Minister Jet Bussemaker (...
RBL Oosterschelderegio
03-02-2015 Woensdag 1 april 2015 bestaat het RBL Oosterschelderegio 5 jaar. En dat gaan we natuurlijk vieren! Reserveer 1 april vast in je agenda, vanaf 14.00u start onze feestelijke bijeenkomst met een informerend en inspirerend programma! Meer informatie over de inhoud van het programma, de...
RBL Oosterschelderegio
29-01-2015 De jeugdwerkeloosheid is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen ten gevolge van de economische crisis. Sinds geruime tijd werken daarom de Zeeuwse gemeenten, het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (VO en VSO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), de RBL’s en andere sociale partners actief...
RBL Oosterschelderegio
12-01-2015 * Definitie kwetsbaar: die of dat snel op een of andere manier schade oploopt. Gemeenten krijgen vanaf 2015 te maken met extra taken en verantwoordelijkheden. Het gaat om jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. Grote lijn is dat de gemeenten een grotere...
RBL Oosterschelderegio
12-01-2015 Over ZSM In de Zeeuwse Stichting Maatwerk hebben zich alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) verenigd met als doel in gezamenlijkheid alle jongeren met een arbeidsgerelateerde hulpvraag, rechtstreeks vanuit het onderwijs naar een vervolgopleiding...
RBL Oosterschelderegio
12-01-2015 Om te beginnen even een kort verhaaltje. Gillian Lynne is een inmiddels 88 jarige ballerina, die volgens de juf op school niet mee kon komen. Ze was snel afgeleid of leidde anderen af. Op een dag nam haar moeder haar mee naar een arts en legde uit wat er met haar dochter aan de hand was....
RBL Zeeuws-Vlaanderen
18-12-2014 Het RBL is tijdens de kerstvakantie bereikbaar tijdens kantooruren van maandag  22 december tot en met woensdag 24 december 2014 en van maandag 29 december tot en met woensdag 31 december 2014. Vrijdag 2 januari 2015 is het RBL gesloten. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een...
Algemeen
17-11-2014 Veel leerlingen van het voortgezet onderwijs staan er nog niet bij stil, maar er komt een moment dat zij een studie- of beroepskeuze moeten gaan maken. In een vroeg stadium oriënteren en informatie inwinnen is erg belangrijk om verkeerde keuzes te voorkomen. Om die reden wordt Studie...

Pagina's