Je bent hier: Home >> Nieuws

Nieuws

RBL Zeeuws-Vlaanderen
07-10-2014 Het JongerenLoket Zeeuws Vlaanderen organiseert voor de vierde keer de bedrijventour techniek in de Kanaalzone. De tour is dit jaar op vrijdag 7 november. Het doel is dat jongeren via de bedrijfsbezoeken kennismaken met technische beroepen. Het loket organiseert het evenement in nauwe...
Algemeen
03-10-2014 Dinsdag 30 september vond in Groningen een debat plaats over het recht op onderwijs. Ingrado organiseerde het debat bij DUO Groningen in het kader van de Nationale Onderwijsweek. Het debat was een eerste aanzet om te komen tot een manifest over het recht op onderwijs dat Ingrado tijdens...
Algemeen
03-10-2014 Bureau Jeugdzorg Zeeland (BJZ) verandert vanaf 1 oktober haar naam in Intervence. Deze naamswijziging volgt na een lange periode van intensieve veranderingen binnen de organisatie. In nieuwe Jeugdwet (m.i.v. 2015) staan de Bureaus Jeugdzorg niet meer beschreven.  Zo vervallen per 2015...
Algemeen
30-09-2014 Op 23 september jongstleden lanceerden de samenwerkende jeugdinspecties een website met een praktische handleiding voor professionals die geconfronteerd worden met de problematiek van leerplichtige jongeren die thuis zitten. Klik hier voor de website: reikthuiszittersdehand.nl. Aan de...
RBL Oosterschelderegio
25-09-2014 Het kan voorkomen dat een leerling door omstandigheden thuis komt te zitten. Ik denk dan aan ziekte, een (school)fobie, ouders houden hun kind thuis, problemen, schorsing of verwijdering, enz. - Als het gaat om ziekte heeft de school zorgplicht. In artikel 6b van de wet op het voortgezet...
Algemeen
04-09-2014 Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voor het schorsen en verwijderen van leerlingen binnen het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) veranderd. Leerling schorsen Een school voor vso mag een leerling schorsen, voor maximaal een week. De school moet schriftelijk...
RBL Zeeuws-Vlaanderen
02-09-2014
RBL Oosterschelderegio
28-08-2014 Het kan gebeuren dat kinderen thuiszitten omdat er tussen de ouders en school een communicatieprobleem is ontstaan waar beiden niet zelf uit kunnen komen. In dat geval kan er een onderwijsconsulent in worden geschakeld. Deze verzorgd in dat geval onafhankelijke bemiddeling en advisering...
RBL Oosterschelderegio
28-08-2014 Rutger heeft lange tijd door allerlei problemen thuisgezeten. Zijn moeder biedt aan om ouders met vergelijkbare problemen met raad en een luisterend oor bij te staan. "Voor mijn zoon en mijn gezin ligt een zware periode gelukkig achter ons. Vijf jaar geleden kwam mijn zoon van elf jaar...
Algemeen
08-07-2014 Voor de meesten van ons is de laatste week van het schooljaar 2013-2014 ingegaan. Tijdens de zomervakantie blijven de RBL's op kantooruren bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Alle RBL's  wensen iedereen een fijne zomer!

Pagina's