Je bent hier: Home >> Actueel >> Zomerschool Terneuzen van start!

Zomerschool Terneuzen van start!

Vestiging: RBL Zeeuws-Vlaanderen

20-07-2015


Zomerschool

Leerlingen uit de groepen vier tot en met zeven, die gevraagd worden door hun leerkracht, kunnen dit jaar drie weken deelnemen aan de Zomerschool. Dit zijn leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen maakt deze unieke vorm van onderwijs mogelijk. De Terneuzense  Zomerschool biedt de leerlingen de gelegenheid om tijdens de schoolvakantie extra aandacht te besteden aan (Engelse) taal, (begrijpend) lezen en rekenen.

Leiding

De leerlingen van de Zomerschool worden begeleid door een team van zes mensen. Drie leerkrachten, twee onderwijsassistenten en één directeur. Zeer enthousiast gaan zij ook deze zomer aan de slag. Het ‘levensecht leren’ neemt binnen de Zomerschool een belangrijke plaats in. Dat betekent onder andere dat er uitdagende situaties gecreëerd worden waarin kinderen leren. Dit kan zowel binnen als buiten de school zijn. De leerlingen werken veel samen maar kijken samen met de leerkracht naar hun eigen leerdoelen. De zomerschool zoekt aansluiting bij wat de kinderen bezig houdt.

Thema

In de Zomerschool wordt gewerkt vanuit een thema. Aan de hand dit thema wordt de lesstof aangeboden en verwerkt. Het uitgangspunt van een thema is dat het voor de leerlingen betekenisvol en ervaringsgericht is. Het thema voor deze zomer wordt binnenkort vastgesteld. Er zal worden gekozen voor één overkoepelend thema waarin een splitsing plaatsvindt in de drie schoolweken. In elke schoolweek wordt gewerkt aan een sub thema en de resultaten hiervan worden op de vrijdagochtenden gepresenteerd aan ouder(s)/verzorger(s).

Doelen

Het is de bedoeling dat het benutten van de zomervakantie leidt tot betere resultaten op het gebied van taal, lezen en rekenen bij leerlingen uit het reguliere basisonderwijs die op dit punt extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het doel van de Zomerschool is achterstanden ‘inlopen’ en ‘terugval’ voorkomen. Door resultaten te meten en te evalueren zal de vooruitgang van de leerling inzichtelijk gemaakt worden.

Lesprogramma

De lessen zijn zo opgebouwd dat het hoofd, hart en handen bewust worden aangesproken en daarmee verder worden ontwikkeld. Er wordt veel aandacht geschonken aan groepsactiviteiten. In de vorm van zogenaamde ‘teambouwers en klassenbouwers’ worden de leerlingen op dit gebied gevormd. De Zomerschool onderscheidt zich van het reguliere onderwijs doordat de mogelijkheid bestaat om lesstof op een andere manier aan te bieden. We werken met kleine groepen, optimale begeleiding en de leerkrachten ontwerpen voor een groot deel hun eigen lessen binnen een thema. Zij volgen hiervoor een scholingstraject bij de schoolbegeleidingsdienst (RPCZ) in Vlissingen. De leerlingen komen vijf dagen per week naar school. Van maandag tot en met vrijdag. De woensdagmiddag en de vrijdagmiddag zijn vrij. Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen een  lunch aangeboden. Zij gaan tussen de middag niet naar huis.

Schooltijden:

Maandag, dinsdag en donderdag: 9.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag en vrijdag: 9.00 uur tot 12.00 uur

Kosten

Aan de Zomerschool zijn geen kosten verbonden. De Zomerschool wordt onder andere gefinancierd door de gemeente Terneuzen, Probaz en Perspecto waardoor de Zomerschool gratis aangeboden kan worden.

Ouders

Onderwijs en opvoeding hebben alles met elkaar te maken. De ouders van de Zomerschoolleerlingen worden daarom erg betrokken bij de Zomerschool. Op de vrijdagochtenden worden ouders uitgenodigd om naar de presentatie van hun kinderen te komen kijken. De leerlingen laten dan zien wat zij in de voorafgaande week geleerd hebben. Ook kunnen de leerlingen samen met hun ouders het portfolio in de klas bekijken.

Informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de zomerschool mw. A. Rouw : 06- 54242765