Je bent hier: Home >> Actueel >> Volgmonitor schoolverlaters praktijkonderwijs

Volgmonitor schoolverlaters praktijkonderwijs

Vestiging: RBL Walcheren

06-02-2017

Beste netwerkpartners,

Graag maak ik u erop attent dat de Zeeuwse Stichting Maatwerk de volgmonitor van de schoolverlaters van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in onze provincie v.w.b. de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 op haar website heeft gepubliceerd.
De schat aan informatie betreffende onze schoolverlaters c.q. oud-leerlingen wordt steeds groter, nu tot en met 1 januari 2017 is bijgewerkt of de leerlingen nog op dezelfde plaats zitten, of dat ze iets anders zijn gaan doen.
De gegevens zijn verwerkt per school, maar ook per gemeente, per regio en voor de hele provincie. Leerlingen die geswitcht zijn van arbeidsplek of dagbestedingsplaats, of leerlingen die thuis zijn komen te zitten, de aantallen zijn allemaal terug te vinden in onze volgmonitor.
Voor de leerlingen die momenteel niet aan het werk zijn, geen vervolgopleiding of een dagbestedingstraject volgen is contact opgenomen met de trajectbegeleiders van de Regionale Bureaus Leerlingzaken om na te gaan welke acties door wie worden ondernomen om deze leerlingen alsnog naar een passende plaats in de samenleving toe te leiden. Enkele leerlingen zijn uitgestroomd naar buiten de provincie. Zij zijn niet in de monitor opgenomen omdat het vervolgtraject niet of niet met zekerheid bekend is.

Ga naar www.zeeuwsestichtingmaatwerk.nl en bekijk de resultaten.

Hartelijke groeten,

Karel Kerckhaert
coördinator Zeeuwse Stichting Maatwerk