Je bent hier: Home >> Actueel >> Trajectbegeleider Kwetsbare jongeren

Trajectbegeleider Kwetsbare jongeren

Vestiging: RBL Zeeuws-Vlaanderen

13-03-2015

De jeugdwerkeloosheid is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen ten gevolge van de economische crisis. Sinds geruime tijd werken daarom de Zeeuwse gemeenten, het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (VO en VSO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), de RBL’s, Werkservicepunten en andere sociale partners actief samen om de jeugdwerkeloosheid in Zeeland terug te dringen. Daarbij lag de afgelopen jaren vooral de nadruk op het re-integreren van jeugdige werkzoekenden onder meer door inzet en aanbod van jobhunters, scholing- en werkgelegenheidsprojecten. Daarnaast wordt van oudsher door de VO en MBO scholen en de RBL’s actief samengewerkt om te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen hun (beroeps)opleiding afronden en bij voorkeur met een beroepskwalificatie of enige vakbekwaamheid de arbeidsmarkt betreden. In Zeeuws-Vlaanderen vervult het Werkservicepunt hierin ook een belangrijke rol.

Bij sommige leerlingen lukt dat niet binnen de setting of met het aanbod van een school en de reguliere opleidingsduur. Vooral leerlingen uit het voortgezet speciaal en praktijkonderwijs zijn daarin kwetsbaar vanwege hun specifieke leercapaciteiten, mogelijkheden en begeleidingsbehoefte. Voor deze leerlingen moet dan gezocht worden naar een alternatief traject dat beter past bij de jongere. Een maatwerktraject waarbij de leerling in een veilige en stimulerende omgeving wordt aangesproken op zijn of haar capaciteiten en ontwikkelpotentieel. De leerling kan zich dan op een veilige en positieve wijze verder ontwikkelen en voorbereiden op deelname aan het arbeidsproces of een andere vorm van zingeving. Door de recente wetswijzigingen en aanscherping van instroomeisen voor onderwijs, inkomen en zorg zijn deze leerlingen bovendien steeds meer aangewezen op uitstroom richting werk.

Om deze groep leerlingen, hun ouders en de scholen extra te ondersteunen, zijn er met steun van de Europese Unie voor dit schooljaar drie trajectbegeleiders annex jobhunters aangesteld binnen Zeeland. Dit zijn ervaren professionals die gespecialiseerd zijn in het adviseren over en opzetten van individuele leerwerktrajecten.