Je bent hier: Home >> Actueel >> Tips en achtergrondinformatie

Tips en achtergrondinformatie

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

13-10-2014

Bij het aanpakken van de problematiek van een thuiszitter hoeft u niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn diverse websites te vinden met informatie en adviezen omtrent dit onderwerp. We zetten er een aantal voor u op een rij:

Op de site www.reikthuiszittersdehand.nl staan heel veel praktische adviezen voor verschillende professionals uit onderwijs en jeugdhulp/zorg.

  • Aansluiting bij jongeren: reflecteer op eigen rol en houding
  • Signaleren en handelen: wacht bij twijfel niet af
  • Eigen kracht: de professional als coach
  • Tempo en timing: vooruitgang boeken motiveert
  • Partnerschap met ouders: initiatief voor de relatie ligt bij de professional
  • Variëren met rollen: ruimte maken voor maatwerk
  • Integraal aanbod van zorg en onderwijs: ga samen aan de slag

Op www.ingrado.nl presenteren Ingrado en Gedragswerk: Passend onderwijs zonder thuiszitters.
"Het aantal thuiszitters is een belangrijke graadmeter voor de mate van succes van passend onderwijs. De aanpak Passend onderwijs zonder thuiszitters van Gedragswerk en Ingrado helpt gemeenten en onderwijs te voorkomen dat leerlingen zonder onderwijs thuiszitten."

De site www.passendonderwijs.nl besteedt nadrukkelijk aandacht aan de positie van thuiszitters.
"Ieder kind wat thuiszit, is er één teveel... Een belangrijk doel van passend onderwijs is dan ook om het aantal thuiszitters nog verder terug te dringen."

www.steunpuntpassendonderwijs.nl is een site voor ouders van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte.

www.balansdigitaal.nl is de site van de landelijke vereniging van ouders met een kind met een leer- of gedragsstoornis.