Je bent hier: Home >> Actueel >> Nieuwe website: Reik thuiszitters de hand

Nieuwe website: Reik thuiszitters de hand

Vestiging: Algemeen

30-09-2014

Op 23 september jongstleden lanceerden de samenwerkende jeugdinspecties een website met een praktische handleiding voor professionals die geconfronteerd worden met de problematiek van leerplichtige jongeren die thuis zitten. Klik hier voor de website: reikthuiszittersdehand.nl. Aan de hand van zeven thema's zijn informatie, inzichten, praktijkvoorbeelden en tips samengebracht over de factoren die een rol spelen bij het succesvol oplossen van problemen van thuiszitters.

 Met de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 en de decentralisatie van jeugdzorg en AWBZ naar gemeenten per 1 januari 2015 krijgen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs de mogelijkheden om voor alle kinderen en jongeren het recht op onderwijs te realiseren. Voor de professionals binnen de betrokken organisaties is het van belang te weten hoe zij concreet invulling kunnen geven aan deze taak.

Bron: Ingrado.nl