Je bent hier: Home >> Actueel >> Nieuwe regels rond schorsen en verwijderen binnen pro en vso

Nieuwe regels rond schorsen en verwijderen binnen pro en vso

Vestiging: Algemeen

04-09-2014

Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voor het schorsen en verwijderen van leerlingen binnen het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) veranderd.

Leerling schorsen

Een school voor vso mag een leerling schorsen, voor maximaal een week. De school moet schriftelijk onderbouwen waarom de school de leerling schorst. De school moet een schorsing van meer dan een dag melden bij de Inspectie voor het onderwijs.

Leerling verwijderen

Een leerling van een instelling voor cluster 3 of 4 mag alleen van school worden gestuurd als de school een andere passende plek voor de leerling heeft gevonden. Dat geldt niet voor een leerling op een instelling voor cluster 1 of 2 (leerlingen met een visuele- of auditieve beperking). In dat geval mag de school een leerling verwijderen nadat de school 8 weken zonder succes heeft gezocht naar een passende plek op een andere school.

 

Meer informatie over de nieuwe regeling vindt u op de site van de rijksoverheid.

Bron: www.ingrado.nl