Je bent hier: Home >> Actueel >> Minister Jet Bussemaker complimenteert medewerkers Scalda.

Minister Jet Bussemaker complimenteert medewerkers Scalda.

Vestiging: Algemeen

12-02-2015

Scalda wederom succesvol in de “aanval op de uitval”
 
Medewerkers van Scalda ontvingen deze week een digitale “felicitatiekaart” van Minister Jet Bussemaker. Bussemaker spreekt daarin haar waardering uit voor alle mensen in het onderwijsveld die een bijdrage hebben geleverd aan het terugdringen van de voortijdige schooluitval. In het schooljaar 2013-2014 heeft Scalda de voortijdige schooluitval verder weten te verkleinen. In dat jaar daalde de uitval met 8,6% ten opzichte van 2012-2013. Daarmee draagt Scalda wederom haar steentje bij aan de realisatie van de doelstelling van het kabinet Rutte II om het aantal voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs terug te brengen tot maximaal 25.000 in 2014-2014. Dit waren er in 2001-2002 nog 71.000. Iedere jongere tussen 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie (een diploma havo, vwo of mbo op tenminste niveau 2) is een voortijdig schoolverlater. De aanpak van het voortijdig schoolverlaten is één van de speerpunten in de onderwijsvisie van Scalda.

Bron: www.scalda.nl