Je bent hier: Home >> Actueel >> Kwetsbare jongeren

Kwetsbare jongeren

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

12-01-2015

* Definitie kwetsbaar: die of dat snel op een of andere manier schade oploopt.

Gemeenten krijgen vanaf 2015 te maken met extra taken en verantwoordelijkheden. Het gaat om jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

Grote lijn is dat de gemeenten een grotere verantwoordelijkheid krijgen om de groep kwetsbare * inwoners verder op weg te helpen.

Gemeenten moeten dat doen met minder geld, dus creativiteit en efficiënte inzet van middelen is noodzakelijk. Gemeenten zullen er alles aan doen om problemen in een vroeg stadium aan te pakken of zelfs te voorkomen. Daarbij zal inzet worden gevraagd van de kwetsbare inwoners zelf en van hun netwerk.

Vanaf 2015 krijgen de gemeenten te maken met de doelgroep jonggehandicapten; tot die tijd was het UWV verantwoordelijk voor die hele groep. Het gaat om een uiterst kwetsbare groep die veelal speciaal onderwijs of praktijkonderwijs heeft gevolgd.

Bedoeling van de wetgever is dat meer jonggehandicapten regulier aan de slag komen of in ieder geval op één of andere manier participeren. Landelijk zijn er baanafspraken gemaakt om banen te bieden aan de doelgroep met een arbeidshandicap; in Zeeland gaat het om 440 banen in de periode tot en met 2016. De gemeenten kunnen dat niet alleen realiseren. Gemeenten zullen samenwerken met het onderwijs, werkgevers en UWV en gebruik maken van al opgebouwde expertise. De toegevoegde waarde van de gemeenten is dat er al ruime ervaring is met de begeleiding van kwetsbare inwoners en met name met het leveren van maatwerk.

Maatwerk is cruciaal om passende voorzieningen c.q, oplossingen te kunnen bieden en om  het geheel ook nog betaalbaar te houden. Bedoeling is om een sluitende aanpak te realiseren voor jongeren die het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs verlaten. De gemeenten in Zeeland investeren in menskracht via de regionale bureaus leerplicht (RBL) om tot deze sluitende aanpak te komen.

Sleutelbegrippen:

  • Verantwoordelijkheid
  • Regie
  • Samenwerking
  • Maatwerk
  • Sluitende aanpak

Ferdinand Tierie
Gemeente Goes