Je bent hier: Home >> Actueel >> Het verhaal van Iris

Het verhaal van Iris

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

06-03-2017

Het verhaal van Iris

Iris volgde de opleiding Bloemendetailhandel niveau 2. Vanuit school kwam er via DUO een verzuimmelding binnen bij het RBL. Na overleg met de mentor over het verzuim van Iris heeft RBL contact opgenomen met haar ouders. Die bleken niets van het verzuim te hebben gemerkt. Iris vertrok keurig op tijd van huis maar ging niet naar school.

Uiteindelijk kwam alles in een stroomversnelling en zijn er gesprekken geweest met ouders, Iris en school. Omdat Iris erg met zichzelf in de knoop bleek te zitten en graag begeleiding wilde is ze verwezen naar de huisarts en die heeft haar vervolgens naar de GGZ praktijkondersteuner doorverwezen.

Op school is Iris naar de Pitstop* voorziening gegaan en begeleid door een coach. De RBL consulent heeft de Dilemma Manager* bij Iris afgenomen. Vanuit de uitkomsten van deze test bleek dat Iris veel beter op haar plaats zou zitten bij opleidingsrichting Zorg. RBL heeft contact gezocht met de Jongerenwerkers in haar woongemeente en Iris is actief mee gaan doen met allerlei sport- en jongerenactiviteiten. Ook heeft ze via de Jongerenwerkers mogen snuffelen aan diverse werkzaamheden. Zo is ze bij de kinderopvang terecht gekomen. Daar bleek ze het super goed te doen.

Iris wilde graag overstappen naar een andere opleiding maar haar ouders stonden hier niet geheel positief tegenover. Het was voor hen namelijk nogal een financiële belasting om de reiskosten naar school te moeten betalen. Toen bleek dat ze bij DUO geen Studiefinanciering hadden aangevraagd voor Iris, waar ze wel recht op had. Iris zit inmiddels op de opleiding Facilitaire dienstverlening niveau 2 en loopt stage in de kinderopvang. Ze heeft het heel erg naar haar zin!

Wat Iris er zelf over zegt

“Bij Bloemendetailhandel niveau 2 moet je heel veel Latijn leren. Dat was teveel gevraagd voor mij, de opleiding was te zwaar. Daar kon ik slecht over praten en het voelde of ik faalde. Dus ging ik niet naar school, bleef weg van het akelige gevoel dat de opleiding mij gaf”.
”Ik wilde wel graag leren, maar ik wist niet wat ik wilde. Ik wist ook niet hoe ik over mijn problemen moest praten. Daar ben ik heel erg bij geholpen en nu ben ik echt blij met mijn nieuwe opleiding. Ik heb meer leren praten en ben een stuk vrolijker. Alles valt een beetje op zijn plaats”.
“Tegen leerlingen die nu problemen hebben zou ik willen zeggen dat het echt goed kan komen”.


*Pitstop
Een deeltijd rebound voorziening vanuit het MBO voor studenten die overbelast zijn of zijn vastgelopen in de opleiding. Het betreft een alternatief onderwijsprogramma van een aantal weken met intensieve begeleiding van een coach. Het programma heeft als doel voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Er wordt een plan gemaakt om gericht te werken aan oplossingen om zo voortgang van de opleiding/schoolloopbaan mogelijk te maken.

*Dilemma Manager
Een instrument dat bestaat uit een aantal vragenlijsten waarmee de jongere zijn belevingswereld op het gebied van interesses, talenten, risico’s en leerdoelen inzichtelijk maakt. De uitslag geeft daarnaast informatie over de energiebalans en belastbaarheid van de jongere. Doordat de jongere centraal staat is het mogelijk om op een snelle, objectieve manier echt in contact te komen/in gesprek te geraken met de jongere.