Je bent hier: Home >> Actueel >> Debat recht op onderwijs tijdens Nationale Onderwijsweek

Debat recht op onderwijs tijdens Nationale Onderwijsweek

Vestiging: Algemeen

03-10-2014


Dinsdag 30 september vond in Groningen een debat plaats over het recht op onderwijs. Ingrado organiseerde het debat bij DUO Groningen in het kader van de Nationale Onderwijsweek. Het debat was een eerste aanzet om te komen tot een manifest over het recht op onderwijs dat Ingrado tijdens de volgende Dag van de Leerplicht, op 19 maart 2015 wil aanbieden.

Onder leiding van het Nederlands Debat Instituut wisselden de aanwezigen van gedachten over drie stellingen:

  • De leerplichtwet moet worden afgeschaft
  • Kinderen en jongeren moeten recht hebben op een time-out gedurende hun onderwijstijd
  • Ouders moeten óók bij 18+ betrokken worden bij verzuim

Het debat leverde mooie discussies en inzichten op. Doel was vooral een groot aantal inhoudelijke argumenten, voor én tegen, te verzamelen over deze onderwerpen.

Aan het debat namen o.a. vertegenwoordigers van OCW, afdelingen Leerplicht en RMC, ouders, ROC's, Gedragswerk, NJI en DUO deel.

De Groningse wethouder Ton Schroor benadrukte aan het slot van het debat het belang van samenwerking tussen onderwijs en gemeenten bij het terugdringen van schooluitval.

Bron: www.ingrado.nl