Je bent hier: Home >> Actueel >> Dag van de Leerplicht 2016

Dag van de Leerplicht 2016

Vestiging: RBL Zeeuws-Vlaanderen

17-03-2016

Elk jaar op de derde donderdag in maart is het de landelijke Dag van de Leerplicht. Dit jaar is dat op 17 maart. Het doel van deze dag is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, willen we schooluitval terugdringen

In Zeeuws-Vlaanderen is het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) op 1 januari 2013 officieel van start gegaan,  dit is een samenwerkingsverband tussen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis op het gebied van leerplicht, voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer.  Om het verzuim en voortijdig schoolverlaten terug te dringen is de samenwerking tussen het RBL en de scholen onmisbaar. De afgelopen jaren is er van beide zijden veel geïnvesteerd om te komen tot een goede samenwerking.

We werken preventief zodat verzuim en dreigend schooluitval snel in beeld is. Hierdoor kunnen we voortijdig schooluitval zoveel mogelijk voorkomen. Om de betrokken medewerkers te bedanken voor hun inzet, willen wij ze in het zonnetje zetten. Op de Dag van de Leerplicht zal de betreffende wethouder samen met de leerplichtambtenaar namens het RBL een taart overhandigen op de scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar Beroepsonderwijs. De taarten zijn gebakken door leerlingen van de Rede.

Door het aanbieden van deze taarten aan de medewerkers op de scholen, willen wij laten weten dat we de samenwerking erg waarderen. We hebben immers samen de taak om het recht op onderwijs voor iedere leerling te waarborgen!