Je bent hier: Home >> Actueel

Actueel

Algemeen
05-11-2014 De nieuwe uitgave van het Ingrado magazine staat nu online! Kijk snel naar de laatste ontwikkelingen op gebied van leerplicht en RMC. Ingrado is de branchevereniging van leerplicht en RMC.
RBL Oosterschelderegio
03-11-2014 Nu per 1 augustus Passend Onderwijs van start is gegaan, staan we voor de uitdaging om te zorgen dat in onze regio ieder kind een passende plek heeft binnen het onderwijs.  Samenwerking tussen scholen, ouders, hulpverlening en zorg is nodig om voor kinderen die een extra steuntje in de...
RBL Oosterschelderegio
13-10-2014 Bij het aanpakken van de problematiek van een thuiszitter hoeft u niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn diverse websites te vinden met informatie en adviezen omtrent dit onderwerp. We zetten er een aantal voor u op een rij: Op de site www.reikthuiszittersdehand.nl staan heel veel...
RBL Zeeuws-Vlaanderen
07-10-2014 Het JongerenLoket Zeeuws Vlaanderen organiseert voor de vierde keer de bedrijventour techniek in de Kanaalzone. De tour is dit jaar op vrijdag 7 november. Het doel is dat jongeren via de bedrijfsbezoeken kennismaken met technische beroepen. Het loket organiseert het evenement in nauwe...
Algemeen
03-10-2014 Dinsdag 30 september vond in Groningen een debat plaats over het recht op onderwijs. Ingrado organiseerde het debat bij DUO Groningen in het kader van de Nationale Onderwijsweek. Het debat was een eerste aanzet om te komen tot een manifest over het recht op onderwijs dat Ingrado tijdens...
Algemeen
03-10-2014 Bureau Jeugdzorg Zeeland (BJZ) verandert vanaf 1 oktober haar naam in Intervence. Deze naamswijziging volgt na een lange periode van intensieve veranderingen binnen de organisatie. In nieuwe Jeugdwet (m.i.v. 2015) staan de Bureaus Jeugdzorg niet meer beschreven.  Zo vervallen per 2015...
Algemeen
30-09-2014 Op 23 september jongstleden lanceerden de samenwerkende jeugdinspecties een website met een praktische handleiding voor professionals die geconfronteerd worden met de problematiek van leerplichtige jongeren die thuis zitten. Klik hier voor de website: reikthuiszittersdehand.nl. Aan de...
RBL Oosterschelderegio
25-09-2014 Het kan voorkomen dat een leerling door omstandigheden thuis komt te zitten. Ik denk dan aan ziekte, een (school)fobie, ouders houden hun kind thuis, problemen, schorsing of verwijdering, enz. - Als het gaat om ziekte heeft de school zorgplicht. In artikel 6b van de wet op het voortgezet...
Algemeen
04-09-2014 Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voor het schorsen en verwijderen van leerlingen binnen het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) veranderd. Leerling schorsen Een school voor vso mag een leerling schorsen, voor maximaal een week. De school moet schriftelijk...
RBL Zeeuws-Vlaanderen
02-09-2014

Pagina's