Je bent hier: Home >> Actueel

Actueel

RBL Walcheren
03-12-2013 Het kan niemand zijn ontgaan dat er dit jaar veel discussie is over het Sinterklaasfeest. Op het internet circuleert een voorbeeldbrief om bij school bezwaar aan te tekenen tegen de viering van Sinterklaas. De redenering daarbij is dat Zwarte Piet een uiting is van racisme en dat de...
RBL Oosterschelderegio
20-03-2013 De gezamenlijke website van de drie Regionale Bureaus voor Leerlingzaken is online. Op deze website is informatie te vinden rondom leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten. Het RBL biedt begeleiding en advies bij het voorkomen van schooluitval.
RBL Oosterschelderegio
20-03-2013 Tijdens de landelijke Dag van de Leerplicht op donderdag 21 maart aanstaande delen de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van het RBL Oosterschelderegio zakjes bloembollen uit aan de verzuimcoördinatoren van hun contact-scholen in de Oosterschelderegio. Hiermee symboliseren zij ‘...
RBL Walcheren
19-03-2013 Tijdens de Dag van de Leerplicht is RBL Walcheren op zoek naar inspirerende, motiverende en persoonlijke verhalen. Wat betekent onderwijs voor jou als leerling? Hoe heeft die ene leraar of lerares jou gestimuleerd en ervoor gezorgd dat je toch door blijft zetten? En wat wil je straks met...
RBL Zeeuws-Vlaanderen
26-02-2013 Op 9 januari heeft het RBL zijn deuren geopend. Met een groot deel van de netwerkpartners is het RBL officieel geopend. In een wervelend en sterk inhoudelijk programma heeft iedereen genoten van Ronald Hünneman die het publiek meenam in de wereld van sociale cognities. Voor velen een...
RBL Zeeuws-Vlaanderen
26-02-2013 Op de dag van de Leerplicht gaat het om de thuiszitters. Het RBL vraagt de scholen om thuiszitters bij het RBL te melden.Als een kind thuis zit, wil het RBL dit weten. RBL wil zo snel mogelijk, samen met alle betrokken partijen, zoeken naar een oplossing. De problematiek van een...
RBL Walcheren
26-02-2013 Minister Asscher (SZW) en minister Bussemaker (OCW) informeren de Tweede Kamer over de 50 miljoen euro extra die het kabinet uittrekt in 2013 en 2014 om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen. Vooral de Jongerenloketten zullen een impuls krijgen zodat werkzoekende jongeren...

Pagina's