Je bent hier: Home >> Actueel >> Wethouder Hans de Kunder: "Het is toch prachtig dat we kinderen dankzij het RBL een kans geven op een betere toekomst!"

Wethouder Hans de Kunder: "Het is toch prachtig dat we kinderen dankzij het RBL een kans geven op een betere toekomst!"

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

07-02-2017

Wethouder Hans de Kunder van de gemeente Reimerswaal is binnen de Oosterscheldegemeentes voorzitter van het bestuur van het RBL Oosterschelderegio. Daardoor is hij nauw betrokken bij het werk van RBL. Hij is trots op het werk dat ze verrichten en de resultaten die worden behaald. We spraken hem over de rol en de werkzaamheden van RBL Oosterschelderegio.

Wat doet u als bestuurder?
“Bij onze gemeenten hebben we de leerplichtambtenaren als het ware bij elkaar gestopt. Daardoor is er meer slagkracht en continuïteit. Als bestuur zijn we er eindverantwoordelijk voor dat RBL Oosterschelderegio goed draait, maar ik vind dat we daarnaast ook lijnen voor het beleid moeten uitzetten.”

Hoe bedoelt u dat?
“Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een terughoudende rol, maar je kunt verzuim ook pro-actief terugdringen. De wettelijke regels voor wat je als gemeente moet doen, liggen haarscherp vast, maar we kunnen zelf kijken of we meer kunnen betekenen. We zijn met zeven gemeenten en we kijken er eenduidig tegen aan. De betrokken wethouders werken binnen of hebben affiniteit met het sociale domein. Er zijn dus veel dwarsverbanden op lokaal niveau. Wij kijken of we meer kunnen betekenen door daar gebruik van te maken. Je kunt bijvoorbeeld links leggen met werkgelegenheidsprojecten. We proberen een breed beleid neer te zetten.”

Hoe is het in de Oosterschelderegio eigenlijk gesteld met verzuim?
“We mogen trots zijn. De Oosterschelderegio scoort vaak heel hoog als het gaat om het terugdringen van verzuim.”

Is dat misschien omdat de problemen hier minder ernstig zijn?
“Dat wordt heel vaak gedacht, maar dat is niet het geval. Verzuim is geen Randstad-probleem. Het leeft hier net zo goed. In de Randstad wonen meer mensen, dus is er meer verzuim. Maar als je kijkt hoe het in relatieve zin is, per aantal jongeren, dan is het probleem hier net zo groot als in de Randstad. Ook hier is er sprake van drugsgebruik en problemen in gezinssituaties. Relatief gezien kan het hier ook behoorlijk stormen.”

Wat voegt het toe dat er met een RBL lokaal aan verzuim wordt gewerkt?
“Heel veel. Vanuit de ministeries wordt heel abstract in systemen gewerkt. Je hebt die kaders nodig, maar wij staan tussen de mensen en je moet het werk uiteindelijk vanaf onderen doen. We hebben veel contact en overleggen en als er iets actueels speelt, kan er snel gehandeld worden. Het beleid van RBL Oosterschelderegio kan zo worden afgesteld op wat er gebeurt op de scholen.”

Wat zijn de speerpunten van het beleid?
“Landelijk is hét speerpunt dat elk kind minimaal een startkwalificatie moet halen. Zelf hebben we daarbij nog een aanvullend beleid. Ten eerste willen we dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan. Ten tweede proberen we ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een kans maken op de arbeidsmarkt.”

Wat zijn uw wensen op het gebied van leerplicht en scholing?
“We moeten toe naar een integrale aanpak, die, net als nu al het geval is, ook erg gericht is op preventie. En dan niet altijd met dat vermanende vingertje. Als er een probleem is, dan kun je dat benoemen en aanpakken. Dan komen er allerlei oplossingen voor. Maar er zit achter zo’n probleem vaak een hele sociale problematiek. Die moet ook aangepakt worden. We willen ervoor zorgen dat elk kind de vaardigheden krijgt die bij hem of haar horen.”

En hoe kijkt u aan tegen het RBL van nu?
“Ik ben heel blij dat we deze organisatie met vakmensen hebben en dat ze het zo goed doen. Dat blijkt uit de cijfers en reacties uit het veld. Het is toch prachtig dat we kinderen dankzij het RBL een kans geven op een betere toekomst!”