Je bent hier: Home >> Actueel >> Passend onderwijs zonder thuiszitters

Passend onderwijs zonder thuiszitters

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

03-11-2014

Nu per 1 augustus Passend Onderwijs van start is gegaan, staan we voor de uitdaging om te zorgen dat in onze regio ieder kind een passende plek heeft binnen het onderwijs.  Samenwerking tussen scholen, ouders, hulpverlening en zorg is nodig om voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, een traject op maat te bieden.

Hoe voorkomen we dat een kind thuis komt te zitten? In ieder geval in een vroeg stadium signaleren dat thuiszitten dreigt en dan een plan van aanpak maken met betrokkenen. Het RBL wil altijd een melding van de school ontvangen als een kind thuis zit, zodat we samen met de school, ouders en andere betrokkenen adequate hulp in kunnen zetten waardoor een kind weer naar school gaat.

Bij een kind wat thuiszit, is praktisch altijd sprake van complexe problematiek. Een thuiszitter heeft bijna altijd ondersteuning nodig in de vorm van een combinatie van hulp/ zorg en scholing. De staatssecretaris heeft dit voorjaar in een debat over Passend Onderwijs benoemd, dat het soms nodig kan zijn om bij jongeren die thuiszitten tijdelijk de focus te verleggen naar hulp en zorg, voordat scholing weer aan de orde is.

In deze nieuwsbrief belichten we de problematiek van thuiszitters van verschillende kanten en hopen u handvatten te geven om gezamenlijk met ons te zorgen dat alle kinderen hun kansen zo optimaal mogelijk kunnen benutten binnen het onderwijs.

Ien Blaasse
Hoofd RBL