Je bent hier: Home >> Actueel >> Leerplicht en Sinterklaasfeest

Leerplicht en Sinterklaasfeest

Vestiging: RBL Walcheren

03-12-2013

Het kan niemand zijn ontgaan dat er dit jaar veel discussie is over het Sinterklaasfeest. Op het internet circuleert een voorbeeldbrief om bij school bezwaar aan te tekenen tegen de viering van Sinterklaas. De redenering daarbij is dat Zwarte Piet een uiting is van racisme en dat de ouders hun kind daaraan niet willen blootstellen. Wat zijn de regels waar scholen rekening mee moeten houden?

Over de viering van Sinterklaas en de regels voor aanwezigheid bij dit onderwijsprogramma schrijft de wet op het Primair Onderwijs het volgende:

Op het moment dat ouders hun kind inschrijven op een bepaalde school stemmen zij in met het schoolprogramma en de inrichting van de onderwijstijd zoals  opgenomen in de schoolgids en het schoolplan. Leerlingen dienen aan het gehele schoolprogramma deel te nemen. Dit blijkt uit artikel 41 wet op het primair onderwijs.

Wat betreft het Sinterklaasfeest geldt op grond van artikel 41 WPO het volgende:
Als het Sinterklaasfeest onderdeel is van het lesprogramma dienen alle leerlingen deel te nemen aan de viering. Het bevoegd gezag van de school kan op verzoek van ouders besluiten een leerling vrij te stellen van deze onderwijsactiviteit en een alternatief programma aanbieden. De school bepaalt hoe dit programma er uit ziet. Het meegeven van huiswerk is daarbij niet voldoende, de school moet een alternatief binnen de school aanbieden. De school is niet verplicht om leerlingen vrij te stellen van de sinterklaasviering.

Gewichtige omstandigheden
In het geval van de sinterklaasviering is er geen sprake van gewichtige  omstandigheden. Dit  betekent dat er geen vrijstelling kan worden verleend op grond van artikel 11g van de Leerplichtwet.

(bron: Ingrado)