Je bent hier: Home >> Actueel >> Arbeidstoeleiding anno 2015

Arbeidstoeleiding anno 2015

Vestiging: RBL Oosterschelderegio

12-01-2015

Om te beginnen even een kort verhaaltje. Gillian Lynne is een inmiddels 88 jarige ballerina, die volgens de juf op school niet mee kon komen. Ze was snel afgeleid of leidde anderen af. Op een dag nam haar moeder haar mee naar een arts en legde uit wat er met haar dochter aan de hand was. Vervolgens zei de arts tegen Gillian dat hij even iets met haar moeder moest bespreken. Gillian mocht even in de kamer wachten. Op weg naar buiten zette de arts de radio aan die op zijn bureau stond en zei tegen de moeder om even op te letten wat er gebeurde. Terwijl zij door de ruit stonden toe te kijken begon Gillian te dansen, waarop de arts tegen Gillian’s moeder zei: ‘Mevrouw er is niet zoveel met uw kind aan de hand, ze is een danser’. Gillian heeft uiteindelijk een dansopleiding gevolgd en een eigen dansgezelschap opgericht. Ze werd door Andrew Lloyd Webber gevraagd voor de choreografie van Cats en de Phantom of the Opera. Miljoenen mensen hebben genoten van wat bijna onopgemerkt was gebleven, het unieke talent van een bijzonder kind.

Bovenstaand voorbeeld geeft in een notendop de kernopdracht van het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs weer; het ontdekken en ontwikkelen van talenten van de leerlingen zodat ze op een passende plek terecht komen. Die passende plek, ook wel uitstroombestemming genoemd, gaat veranderen. Door maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe wetgeving komen namelijk de huidige uitstroomperspectieven richting Wajong, beroepsonderwijs, SW-bedrijf en arbeidsmatige dagbesteding onder druk te staan. Ik neem u even mee:

-            Per 1 januari 2015 kunnen alleen jongeren die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn nog instromen in de Wajong en krijgen daarmee recht op een uitkering. Alle andere jongeren die niet rechtstreeks van school aan het werk gaan vallen onder de Participatiewet en daarmee rechtstreeks onder de gemeente. De sociale werkvoorziening wordt tevens gesloten voor nieuwe werknemers. De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met een korting op het totale budget. Daarmee komt er minder geld beschikbaar om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden.

-            De invoering van de Entree Opleiding binnen het MBO leidt mogelijk tot minder doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn echter onlangs wel plannen gepresenteerd om jongeren onder startkwalificatieniveau voortaan een vakdiploma te kunnen laten halen op entree en mbo2 niveau. Dat werpt weer nieuw licht op de zaak en biedt ruimte voor inhoudelijke samenwerking met het mbo.

-            Tenslotte wordt de arbeidsmatige dagbesteding overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Dit overigens ook inclusief een korting waardoor er in de toekomst mogelijk minder jongeren gebruik kunnen maken van deze vorm van dagbesteding.

Door het deels wegvallen van het sociale vangnet zal de passende werkplek dus steeds meer bij ‘gewone’ werkgevers gevonden moeten worden in plaats van in de Wajong, de arbeidsmatige dagbesteding of het SW-bedrijf. En dat geeft ook niets. Veel jongeren uit het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn namelijk prima in staat om (deels) te werken. Bijvoorbeeld als magazijnmedewerker, in de facilitaire dienst van een zorginstelling of in een supermarkt. Hierbij worden we ook nog wel een beetje geholpen want in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is het percentage laaggeschoold werk de afgelopen decennia niet afgenomen. Wel moeten we deze plekken in deze tijd met een lichtje zoeken maar er zijn nog steeds werkgevers die, los van de quotumregeling, kwetsbare jongeren een eerlijke kans willen geven. Tenslotte staat het thema arbeidstoeleiding hoog op de agenda van arbeidsmarktregio Zeeland. Gemeenten, het onderwijs en de werkgevers zien arbeidstoeleiding niet meer als de opdracht van één organisatie maar beschouwen het als een collectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid om talent niet onbenut te laten. En daarmee is de cirkel weer rond.

Patrick Hallink
Edunova