Je bent hier: Home >> Actueel >> Aankondiging Kenniscafé: Passend onderwijs in het vo

Aankondiging Kenniscafé: Passend onderwijs in het vo

Vestiging:

15-09-2015

Op woensdag 14 oktober 2015 van 14.00 tot 17.00 uur organiseren De Korre, RPCZ, CJG, GGD en RBL een kenniscafé rondom het onderwerp: Passend onderwijs, mag je een schaar gebruiken om deze jas passend te maken?

Op 1 augustus 2014 is de wet op het passend onderwijs ingevoerd. Voor ieder kind moet er een passende plek op een school gevonden worden. Ouders melden hun kind aan bij een school. Vervolgens zoekt de school, zo nodig samen met het samenwerkingsverband van de scholen uit de regio, een passende plek voor de leerling. Daar gaat de leerling vervolgens naar school. Eenvoudig toch? In het afgelopen jaar bleek dat het zo eenvoudig niet ligt. Soms lijkt er geen goede plek te zijn. Soms vragen scholen zich af hoe ze een van hun leerlingen passend les moeten geven. Hoever moet/mag je daarbij gaan?

Het ministerie is zich ervan bewust dat er knelpunten zijn. Daarom hebben ze een inspecteur onderwijs een bijzondere opdracht gegeven. Hij moet grote knelpunten, ook die zijn ontstaan door het passend onderwijs, proberen op te lossen. Deze inspecteur is dhr. Helmholt. Hij geeft aan dit niet alleen te kunnen. Hij schakelt, voor hijzelf aan de slag gaat, de onderwijsconsulent in. Maar wat kan en mag een onderwijsconsulent? En mogen de regels van de leerplichtwet worden overtreden?

Het kenniscafe wordt gehouden in het nieuwe gebouw van Pontes, Oranjeweg 90 te Goes en daar verwelkomen we drie sprekers:

-          Dhr. Helmholt, inspecteur onderwijs bijzondere opdrachten,

-          Mevrouw A. Trokasti. directeur van de dienst onderwijsconsulenten van het ministerie van onderwijs en

-          Mevrouw Carry Roozemond, voorzitter van Ingrado, de beroepsvereniging van leerplichtambtenaren.

De sprekers gaan in op het hier bovenstaande. We gaan kijken hoe we om kunnen gaan met de vele vragen die er zijn.

Het kenniscafé is kosteloos te bezoeken. Omdat we veel deelnemers verwachten dient u zich vooraf aan te melden op het e-mailadres RBL@Goes.nl